شرکت پتروصنعت طلای سیاه با هدف انتقال تکنولوژی­ های نوین نفتی از کشور­های اروپایی به ایران در سال 1393 تاسیس گردید. این شرکت طیف کاملی از مواد افزودنی برای استفاده در خطوط لوله را دارا می باشد که از مهم ترین آنها مواد کاهش دهنده اصطکاک ([1]DRA) جهت استفاده در خطوط انتقال نفت­خام و فرآورده می ­باشد.

این محصول که پلیمری از خانواده آلفا- الفین‌ها با وزن مولکولی بالا مي‌باشد، تأثیرات بسیار مطلوبی در کاهش هزینه‌های ساخت و عملیاتی در صنعت نفت داشته است و استفاده از DRA راه حلی مقرون به صرفه و سريع در ايجاد تغييرات جریانی و فشاری مورد نیاز در خطوط لوله انتقال نفت ­خام و فرآورده محسوب مي‌شود. تزریق DRA در غلظت‌های بسيار پایین در حد [2]ppm در لوله‌هاي انتقال نفت خام و فرآورده، افت فشار ناشی از اصطکاک را کاهش می‌دهد. كاهش افت فشار اصطکاکی می‌تواند منجر به کاهش فشار خروجی[3] و به دنبال آن افزایش ظرفیت خط لوله گردد.

نتایج حاصل از تزریق محصول DRA :

1.تزریق ماده DRA به منظور کاهش فشار عملیاتی و یا حذف تعدادی از الکتروپمپ­ها یا توربوپمپ ­ها در سیستم پمپاژ نفت

با تزریق DRA فشار عملیاتی پمپ‌ها و توربین‌ها کاهش می‌یابد. همچنین در بعضی موارد می‌توان تعدادی از پمپ‌ها و یا بوستر پمپ­ها[4] و یا حتی تلمبه‌خانه‌ی بین راهی را نیز خاموش نمود که نتیجه آن صرفه ­جویی قابل توجه در هزینه‌های تعمیرات و نگهداری سیستم پمپاژ نفت خام و فرآورده خواهد بود.

A) خاموش کردن الکترو پمپ­ ها در خط لوله 8 اینچ و 52 کیلومتر

 

میزان تزریق

DRA(Lit/Hr)

تعداد الکتروموتورهای در مدارفشار ابتدای خط لوله(psi)

دبی

( BPD)

 
0343021500قبل از تزریق DRA

6

118521500

بعد از تزریق DRA

B) خاموش کردن توربوپمپ و کاهش فشار کاری سایر توربین ها در خط لوله 18 اینچ و 152 کیلومتر

میزان تزریق

DRA(Lit/Hr)

تعداد توربوپمپ­های در مدارفشار ابتدای خط لوله(psi)

دبی

( BPD)

 
03660105000قبل از تزریق DRA
252267108000بعد از تزریق DRA

 

شرایط توربوپمپ ­ها قبل و بعد از تزریق بصورت زیر ثبت گردید:

شماره توربوپمپRotational speeds of the gas producer rotor (NGP)
قبل از تزریق DRAبعداز تزریق DRA
192%78%
286%خاموش گردید
383%75%

 

 

C)حذف تلمبه­ خانه و افزایش ظرفیت انتقال فرآورده در خط لوله 12 اینچ و 60 کیلومتر

با تزریق DRA صرفه ­جویی بسیار قابل توجه در هزینه ­های ناشی از تامین، نگهداری و تعمیرات تلمبه­ خانه و همچنین هزینه­ های هنگفت تامین برق الکتروموتورها

 

میزان تزریق

DRA(Lit/Hr)

تعداد تلمبه خانهفشار ابتدای خط لوله(psi)

دبی

( BPD)

 
0250648320قبل از تزریق DRA
10150053600بعد از تزریق DRA
قبل از تزریق  DRAdra
بعد از تزریق  DRAdra

2.افزایش دبی در خطوط لوله انتقال نفت خام و فرآورده

با تزریق DRA درون خطوط لوله می‌‌توان کاهش افت فشار اصطکاکی ایجاد شده را به افزایش دبی سیال تبدیل نمود.

a)افزایش دبی نفت درخط لوله 24 اینچ و 150 کیلومتر

میزان تزریق

 DRA(Lit/Hr)

فشار انتهای خط لوله(psi)فشار ابتدای خط لوله(psi)

دبی

( BPD)

 
060230105800قبل از تزریق DRA
2860180179000بعد از تزریق DRA

3.حفظ ایمنی و جلوگیری از فرسایش زودرس خطوط لوله

با تزریق DRA درون خطوط لوله کاهش افت فشار اصطکاکی و درنتیجه کاهش فشار خروجی خط لوله مشاهده می ­شود.

a)کاهش فشار خروجی درخط لوله 8 اینچ و 97 کیلومتر

میزان تزریق

(DRA(Lit/Hr

فشار انتهای خط لوله(psi)فشار ابتدای خط لوله(psi)

دبی

( BPD)

 
030105016800قبل از تزریق DRA
63067518000بعد از تزریق DRA

4.افزایش بهرهبرداری از چاههای نفتی از طریق تزریق DRA درخطوط لوله سرچاهی

در اثر تزریق DRA، امکان بهره‌برداری از چاه‌های نفتی کم فشار و در بعضی مواقع افزایش بهره‌برداری از چاه‌های موجود صورت می‌پذیرد.

a)افزایش میزان تولید نفت از چاه های کم فشار از طریق تزریق DRA درخط لوله 6 اینچ و 27 کیلومتر

 

میزان تزریق

DRA(Lit/Hr)

تعداد چاه­هایی که قادر به تولید می­باشندفشار ابتدای خط لوله(psi)

GOR

SCF/STB

دبی

( BPD)

 
021390160014000قبل از تزریق DRA
2031190160020000بعد از تزریق DRA

dra 

  • طراحی منعطف خط لوله با توجه به محدودیت­ها و نیازها

در طراحي و ساخت خطوط لوله انتقال نفت­خام و فرآورده، تزریق DRA منجر به كاهش افت فشار اصطکاکی و در نتیجه کاهش فشار خروجی خط لوله شده که از این موضوع می­توان در طراحی مسیرهای انتقال استفاده نمود. در نظر گرفتن كاهش فشار خروجی در طراحی منجر به کاهش قطر و ضخامت لوله‌هاي انتقال می‌گردد. به‌علاوه نياز به استفاده از پمپ‌ها و توربين‌ها كاسته ‌شده که اين امر موجب كاهش هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري و مصرف انرژي مي‌گردد.

جدول زیر نمونه­ای از طراحی خط لوله­ای را نشان می­دهد که می­توان با استفاده از ماده DRA تغییراتی را در طراحی آن ایجاد نمود و با توجه به هزینه ­ها، محدودیت­ها و ظرفیت مورد نیاز برای انتقال سیال ، غلظت ­های مختلفی از ماده DRA  را مورد استفاده قرار داد.

 

طراحی خط لوله با استفاده از DRA

 

800 کیلومتر خط لوله بصورت 5 قسمت 160 کیلومتری

 لوله  بدون درز گرید B،   ویسکوزیته نفت cSt 5 ، نفت خام با API 35

ظرفیت خط لوله 250،000 بشکه در روز

قطر لوله
(inches)
ضخامت دیواره
(inches)
[5]MAOP
(psi)
تعداد تلمبه خانه ­هاطول هر قسمت خط لوله(Km)

میزان تزریق

DRA
(ppm total)

متغیرهای طراحیردیف
240.3757885160 0طراحی پایه 1
240.31265651609کاهش ضخامت دیواره 2
240.281591516015کاهش ضخامت دیواره 3
220.375859516020کاهش قطر خط لوله 4
200.375945516050کاهش قطر خط لوله 5
240.375788326722کاهش تعداد تلمبه ­خانه ها6

[1] Drag Reducing Agent

[2] parts per million

[3]Discharge Pressure

[4] Booster Pump                                    

[5] Maximum Allowable Operating Pressure

منابع:

1-مقاله مجله اکتشاف و تولید نفت و گاز  تزریق ماده ExtraFlow DRA در خطوط لوله دو فازی به منظور کاهش فشار یا افزایش ظرفیت خط ‌‌لوله

2-مقاله مجله اکتشاف و تولید نفت و گاز  ماده کاهش دهنده اصطکاک (DRA1 ) جهت استفاده در خطوط لوله انتقال نفت خام و فرآورده