مدارک و افتخارات

مدارک رسمی

با توجه به اهمیت تولید مواد استراتژیک DRA در داخل ایران ، در چهارمین جشنواره ملی تجلیل از سازندگان ودست اندرکاران ساخت کالای داخل ، تجهیزات و کارآفرینان صنعت نفت از مدیریت این شرکت به عنوان بهترین انتقال دهنده تکنولوژی به داخل ایران و بهترین تولید کننده محصولات شیمیایی درصنعت نفت ، تقدیر و لوح تقدیر و جوایز نفیسی توسط جناب آقای مهندس زنگنه به آقای مهندس ابوترابی اهدا گردید.

افتخارات

جایزه ملی ساخت کالا و تجهیزات نفت

در چهارمین جشنواره ملی تجلیل از سازندگان و
دست اندرکاران ساخت کالای داخل ، تجهیزات و کارآفرینان صنعت نفت از مدیریت این شرکت به عنوان بهترین
انتقال دهنده تکنولوژی به داخل ایران و بهترین تولید کننده محصولات شیمیایی درصنعت نفت ، تقدیر شد.

مدارک

ISO 9001:2015

با افتخار توانسته ایم در راستای ارائه خدمات با کیفیت گواهی ایزو 9001 را کسب کنیم.

مدارک

ISO 14001:2015

با افتخار توانسته ایم در راستای ارائه خدمات با کیفیت گواهی ایزو 14001 را کسب کنیم.

افتخارات

کتاب چاپ شده توسط مهندس ابوترابی

مطالب کتاب:

• مروری بر رفتارها و رژیم های سیال
• بررسی اجمالی شیمی عامل کاهش دهنده پلیمر
• پوشش گسترده تولید نماینده های کاهش دهنده Drag
• پوشش گسترده برنامه کاربردی Drag Reducing Agent در خطوط لوله حمل هیدروکربن
• روش آزمایش میدانی و تجهیزات تزریق DRA
• محاسبه  DRA