بلاگ

DRA چیست؟

دانلود کاتالوگ کاتالوگ DRA DRA MSDS 1- معرفی مواد کاهش دهنده اصطکاک (DRA) Drag Reduction Agentاین ماده که پلیمری از خانواده α- الفین‌ها با وزن مولکولی بالا مي‌باشد، تأثیرهای بسیار…