Scale Inhibitor (ضد رسوب) – Black Gold Production

در فرآیند تولید نفت و گاز همواره مقدار قابل توجهی آب نمک تولید می ­شود که نمک موجود در آن با تغییرات فشار ،pH و دما از حالت محلول به نامحلول تغییر می نماید از این رو چاه های نفت و گاز همواره در معرض تشکیل رسوب قرار دارند. بنابراین این رسوب ها موجب کاهش بهره وری چاه می گردد. معمولا در دوره 3 تا 6 ماه تزریق مواد ضد رسوب بسته به نوع و شرایط رسوب برای تزریق مواد صورت می گیرد

مهارکننده مقیاس

تزریق مداوم مواد ضد رسوب در چاه های تولیدی تفت و گاز همواره یک راه حل اقتصادی برای حفظ بهره وری چاه در مدت طولانی می باشد. در صورت انتخاب این مواد و تزریق به میزان کافی در برابر بسیاری از رسوب ها از جمله (CaCO3) ، (CaSO4 • 2H2O) ، (CaSO4)، (BaSO4)  و (SrSO4) در شرایط مختلف از چاه تولید حفاظت خواهد کرد.
محصولات ضد رسوب شرکت پترو صنعت طلای سیاه با تجربه چندین ساله این شرکت در تولید مواد شیمیایی مورد استفاده در صنعت نفت و گاز کشور می باشد، محدوده کارکرد مواد ضد رسوب این شرکت بر روی انواع مختفلف رسوب به صورت موثر و قابل توجه اثر گذاری فوق العاده ای دارد . محصولات شرکت پترو صنعت طلای سیاه با توجه به نوع رسوب طبقه بندی می شوند. به طور کلی ، این رسوب ها به دو دسته رسوب سولفاته و کربناته طبقه بندی می شوند.، بر این اساس ابتدا باید نوع رسوب در آزمایشگاه مشخص شود و با توجه به نوع رسوب، ضد رسوب با بهترین عملکرد انتخاب و میزان غلظت آن نیز بهینه شود. مواد ضد رسوب شرکت پترو صنعت طلای سیاه راندمان ضد رسوب بالای 90٪ دارند.