میرابل، میامی

این مجتمع لوکس و مرکز مستقل زندگی مستقل با مرکز تناسب اندام، استخر، آبگرم، سونا، سالن مو، فضای کلاس درس و ناهار خوری منطقه ای مناسب است.